Προσθετική νυχιού

Η προσθετική νυχιού είναι η αποκατάσταση ενός ή περισσότερων νυχιών με ειδικά υλικά (μη τοξικά) και κρίνεται απαραίτητη σε νύχια που αντιμετωπίζουν δυσμορφικά ή γενικά παθολογικά προβλήματα, όπως ύπαρξη γραμμοειδών ραβδώσεων, ανωνυχίας, ονυχόρρηξης/ονυχόσχασης ή έπειτα από μερική ή ολική αφαίρεση νυχιού λόγο τραυματισμού.