Ονυχογρύπωση

Η ονυχογρύπωση συνήθως εκδηλώνεται στα νύχια των μεγάλων δακτύλων του ποδιού και είναι ιδιοπαθής ή επίκτητη. Η επίκτητη ονυχογρύπωση οφείλεται κυρίως σε τραυματισμούς από μόνιμη πίεση του παπουτσιού, από μόλυνση, από σακχαρώδη διαβήτη, από κακή κυκλοφορία του αίματος ή και έλλειψη θρεπτικών συστατικών.

Τα νύχια γίνονται δυσμορφικά, δηλαδή παχαίνουν ανώμαλα και γίνονται σκληρά και άκαμπτα. Η πλευρά της μήτρας που αναπτύσσεται γρηγορότερα από την άλλη καθορίζει και την φορά της δυστροφίας.

Συνήθως εμφανίζονται σε ηλικιωμένους ανθρώπους ενώ η συγγενής ονυχογρύπωση κληρονομείται και εμφανίζεται κυρίως από την νηπιακή ηλικία.