Νύχια “δίκην λαβίδας”

Η παραμόρφωση των νυχιών που ονομάζεται “δίκην λαβίδας” (Pincer nail) ή Ωμέγα νύχια (omega nail) οφείλεται σε υπερκυρτότητα του νυχιού, ιδίως στο ελεύθερο άκρο του. Το ελεύθερο άκρο του νυχιού, συμπιέζει τον υποκείμενο ιστό σαν λαβίδα προκαλώντας πόνο στον ασθενή. Όταν εντοπίζεται στα νύχια των ποδιών, συνήθως κυρία αιτία είναι τα στενά παπούτσια ή η στρέβλωση του εγγύς τμήματος της μήτρας από οστεόφυτα. Άλλη πιθανή αιτία είναι μια υπονύχια εξόστωση ή οστεοαρθροπάθεια. Σε προχωρημένα στάδια της διαταραχής αυτής, δεν αποκλείεται να υπάρξει πλήρης σύγκλιση της ονυχαίας πλάκας, οπότε προκύπτουν τα νύχια “δίκην τρομπέτας” (trumpetnail).