ΟΡΘΟΤΕΧΝΙΚΗ

Για να αντιμετωπίσει ο ποδολόγος τις δυσμορφίες των άκρων, του δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάσει με ειδικά υλικά επιθέματα τα οποία θα συμβάλουν με την εφαρμογή τους στην σωστή ανατομία (κυρίως των δακτύλων).

ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ
ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ