ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ

Η ορθονυχία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται σε νύχια που εισχωρούν στο δέρμα και για την διόρθωση αυτή γίνεται χρήση αγκύλης από χρωμιοχάλυβα.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

 • Άμεση ανακούφιση από τον πόνο
 • Αποφυγή των επώδυνων εγχειρήσεων, ένα σπουδαίο πλεονέκτημα ακόμα και για το διαβητικό πόδι.
 • Καμία απουσία από την εργασία.
 • Άμεση χρήση των παπουτσιών από την πρώτη εφαρμογή της αγκύλης.
 • Άμεση ενασχόληση με τις αθλητικές δραστηριότητες

Πότε τοποθετείται η αγκύλη:

 • Σε εύκολες περιπτώσεις (προληπτικά)
 • Σε σοβαρές περιπτώσεις (αποφυγή εγχειρήσεων) και σε περίπτωση ανάγκης σε συνεργασία με τον σχετικό ιατρό.

Περιπτώσεις προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγκύλη:

 • Σε νύχι που έχει εισχωρήσει στη μία πλευρά του αύλακα και δημιουργεί πυόρροια
 • Σε περίπτωση κοιλονυχίας
 • Σε περίπτωση μονόπλευρα ή αμφίπλευρα χειρουργημένου νυχιού με ελλιπές αποτέλεσμα
 • Σε περίπτωση «βυθισμένου νυχιού»
 • Σε περίπτωση νυχιού δίκην "λαβίδας"
ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ
ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ
ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ