ΡΑΓΑΔΕΣ

Οι ραγάδες δημιουργούνται κυρίως από την διαταραχή της ελαστικότητας του δέρματος. Επίσης σημαντικό ρόλο στην δημιουργία τους παίζει η προδιάθεση, η υπερβολική αύξηση του σωματικού βάρους και η χρήση καλοκαιρινών υποδημάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σκασίματα στα σκληρά τμήματα του ποδιού.

Τα σκασίματα αυτά παρουσιάζονται σε σημεία του δέρματος που υπόκεινται στη μεγαλύτερη πίεση, όπως κυρίως στο εμπρόσθιο τμήμα του πέλματος (κεφαλές μεταταρσίων) και στην πτέρνα.

ΡΑΓΑΔΕΣ
ΡΑΓΑΔΕΣ
ΡΑΓΑΔΕΣ
ΡΑΓΑΔΕΣ
ΡΑΓΑΔΕΣ
ΡΑΓΑΔΕΣ
ΡΑΓΑΔΕΣ