ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ

Η ονυχομυκητίαση είναι μία λοίμωξη που προσβάλει την κοίτη του νυχιού.

Προκαλείται από ένα οργανισμό που ονομάζεται δερματόφυτο (μύκητας).

Χαρακτηρίζεται από τριών ειδών αλλοιώσεις: υπεκεράτωση του υπονυχίου, αλλοίωση του χρώματος των νυχιών (εμφάνιση κιτρινοπράσινων ή σκουρόχρωμων κηλίδων) και καταστροφή αυτών.

ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ