ΝΥΧΙ ΔΙΚΗΝ “ΛΑΒΙΔΑΣ”

Η αλλίωση αυτή οφείλεται σε υπερκυρτότητα του νυχιού, ιδίως στο ελεύθερο άκρο του.

Το ελεύθερο άκρο του νυχιού πιέζει τον ιστό σαν λαβίδα προκαλλώντας πόνο.

ΝΥΧΙ ΔΙΚΗΝ “ΛΑΒΙΔΑΣ”
ΝΥΧΙ ΔΙΚΗΝ “ΛΑΒΙΔΑΣ”
ΝΥΧΙ ΔΙΚΗΝ “ΛΑΒΙΔΑΣ”
ΝΥΧΙ ΔΙΚΗΝ “ΛΑΒΙΔΑΣ”
ΝΥΧΙ ΔΙΚΗΝ “ΛΑΒΙΔΑΣ”