Κέντρο Περαίας

Στο ποδολογικό κέντρο ακολουθούνται όλοι οι ενδεδειγμένοι τρόποι υγιεινής αφού δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην απολύμανση του χώρου εργασίας και των μηχανημάτων, καθώς και στην αποστείρωση των εργαλείων.

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί η σοβαρότητα αυτών των κανόνων υγιεινής, διότι η μη χρήση αυτών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μόλυνσης σε σχετικά υγιή πόδια, αλλά και επιπλέον επιπλοκές σε πόδια με προβλήματα.